กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจบริษัท ไอ-คอสเมติก จำกัด , Ministry of Public Health visits ours LAB.

โดย: satit damrongsakul(M.D.) [IP: 184.22.87.xxx]
เมื่อ: 2018-06-17 14:36:43
News 13/6/61 :The results of i-cosmetic co.,ltd that's thai FDA inspection showed that the overall standard passed. Introduction to the rules, procedures, conditions of production. Or import cosmetics in 2018.

ข่าวสาร 13/6/61 เรื่อง สถานที่ผลิตเครื่องสำอางจาก สาธารณสุข จ.ปทุมธานี

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานีขานรับนโยบายตรวจเข้มสถานที่ผลิต

และนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัด หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก

กระทรวงสาธารณะสุขประกาศยกระดับสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศทั้งรายเก่าและรายใหม่ และท่านปลัดกระทรวงสาธารณะสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณะสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มอบนโยบายให้นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดทุกจังหวัดเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน เพื่อมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และสามารถแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

วันที่ ( 13 มิถุนายน 2561 ) นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้เภสัชกรหญิงเกศแก้ว เจ๊ะโส้ รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมือง และคบ. เขตสุขภาพที่ 4 ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ณ บริษัท ไอ-คอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51/474 ซอยเอกทักษิณ 5 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตพบว่าภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ดังนั้นขอให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางในจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ จะถูก ดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานีในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกแห่ง ตรวจสอบสถานที่จำหน่าย เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเสี่ยงไปครบถ้วนแล้ว และดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางกว่า 1,506 แห่ง ให้เสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางใหม่จะต้องได้รับการ ตรวจสถานที่ก่อนการอนุญาตผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้มาแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วกรณีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (consultation E-service) เว็ปไซต์ www.thaifda.org/econsult หรือติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุธานี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร.02-5816454 ต่อ 2102 หากตรวจพบในภาหลังว่าไม่ได้นำเข้าหรือผลิตตามที่จดแจ้งไว้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,405