ข่าว

 

 

 เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน 

 

เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2565 ไลน์บริษัทไอ-คอสเมติก จำกัด เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าบัญชีเดิมได้ จึงทำการเปิดบัญชีใหม่ แต่ใช้ไอดีไลน์เดิม คือ i-cosmetic 

 

จึงใคร่ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่าน เพิ่มเพื่อนใหม่ และกรุณาส่งข้อความมาใหม่เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการดำเนินการงานต่างๆให้แล้วเสร็จ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ 

และกราบขออภัยในความไม่สะดวก 

 

 

ข่าวประชาสัมพัธ์ 

สำหรับผู้ประกอบการที่เลขที่ใบรับจดแจ้งกำลังจะหมดอายุภายใน 3เดือน กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อต่ออายุกับทางบริษัทไอ-คอสเมติก จำกัดผแจ้งก่อนเอกสารจะหมดอายุประมาณ3เดือน) มิเช่นนั้นเอกสารดังกล่าวจะหมดอายุทันที (ขอสงวนการต่ออายุแบบอัตโนมัติและแบบเร่งด่วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064-983-8991


Visitors: 43,904