ประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

1.สำหรับผู้ประกอบการที่เลขที่ใบรับจดแจ้งกำลังจะหมดอายุภายใน 3เดือน กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อต่ออายุกับทางบริษัทไอ-คอสเมติก จำกัด    แจ้งก่อนเอกสารจะหมดอายุประมาณ3เดือน) มิเช่นนั้นเอกสารดังกล่าวจะหมดอายุทันที (ขอสงวนการต่ออายุแบบอัตโนมัติและแบบเร่งด่วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 064-983-8991

 

หมายเหตุ : หากไม่แจ้งความประสงค์ในการต่ออายุ ทางบริษัทฯจะถือว่าเจ้าของแบรนด์ยกเลิกเลขที่ใบรับจดแจ้งทันที

 

 


 

 

Visitors: 55,931