Anti-Aging


 

Botulinum Toxin Like Peptide Vitamin-C-E IDEBENONE สำหรับลดเลือนริ้วรอย กระชับรูขุมขน

ขนาดทดลอง ราคา 2,200บาท/30กรัม

 

SAPONIN SKINCARE TECHNOLOGY 

I - C O S M E T I C co.,ltd.

เพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ YOUTH SKINCARE TECHNOLOGY บทบาทของผิวที่แก่ลงเพราะ Telomeres ที่สั้นลง SAPONIN ทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระความเครียดออกซิเดทีฟที่เกิดขึ้น 

 SAPONIN ได้รับการระบุว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงชะลอการเกิดริ้วรอยโดยการแก้ไขความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอายุ ·ปกป้องจากเอฟเฟกต์ริ้วรอยจากแสง UV การได้รับแสงแดด

เป็นเวลานานสามารถนำไปสู่ความเสียหายของเซลล์และเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจลดความสามารถของร่างกายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเซลล์และอวัยวะ ส่งผลให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย 

 SAPONIN ช่วยปกป้องผิวจากอันตรายของรังสียูวี กลไกที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเหล่านี้คือการยับยั้งของ metalloproteinases ซึ่งกระตุ้นการสลายตัวของเนื้อเยื่อและยังลดระดับคอลลาเจน

ในร่างกาย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ลดระดับβ-galactosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกิดจากรังสียูวี

ขนาดทดลอง ราคา 1,800บาท/30กรัม

 

 

Nano Product No. 1 -10 (Serum) :

 

▪ Nano. 1 Skin Cell Repairing

ฟ้ืนฟูผิว

Repair Complex CLRTM PF       

1 kg. 10,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 350 baht

 

▪ Nano. 2 Skin Cell Repairing

ฟ้ืนฟูผิว X 2

Repair Complex CLRTM PF + OGG1 Enzyme 

1 kg. 14,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 450 baht

 

▪ Nano. 3 Skin Cell Repairing

ฟื้นฟูผิวผสานวิตามินซี

Repair Complex CLRTM PF + Vitamin C IP 

1 kg. 12,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 350 baht

 

▪ Nano. 4 Skin Cell Repairing

ฟื้นฟูผิวลดอนูมูลอิสระลดการผลิตเม็ดสีผิว

Repair Complex CLRTM PF + Glutathione + Skin

Depigmentation in Nanosome + Vitamin C IP

1 kg. 12,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 350 baht

 

▪ Nano. 5 Skin Cell Repairing

ฟื้นฟูผิวเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์

Repair Complex CLRTM PF + Nano Growth +

Promote Cell Growth in Nanosome

1 kg. 22,500 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 700 baht

 

▪ Nano. 6 - - - - -

 

▪ Nano. 7 Stem Cell (Active)

ฟื้นฟูผิวเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ Apple Stem Cell 

1 kg. 8,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 300 baht

 

▪ Nano. 8 Advance Stem Cell Plus+++

ฟื้นฟูผิวเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ดว้ย Apple stem cellและผสานวิตามินซี

Apple Stem Cell + Repair Complex CLRTM PF + Vitamin C IP (Depigmentation)

1 kg. 15,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 450 baht

 

▪ Nano. 9 Advance C Plus+++

ฟ้ืนฟูผิว ดว้ยวิตํามินควํามเขม้ขน้ สูง

Vitamin C IP + Vitamin C Nano + Melanoblock Nano + Nicotinamide

1 kg. 10,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 350 baht

 

▪ Nano. 10 Collagen Activator Plus

ฟื้นฟูผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

Copper Peptide + GP4G 

1 kg. 9,000 baht , ขนาดทดลอง 20 ml. 300 baht

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

 

 

 

Visitors: 3,059