DENTAL CLINIC

โฟมฆ่าเชื้อทำความสะอาด ฟันปลอม-รีเทนเนอร์ : 
 
FOAM DENTURE & RETAINER GERMANY TECHNOLOGY โฟมฆ่าเชื้อทำความสะอาด ฟันปลอม & รีเทนเนอร์

FOAM DENTURE & RETAINER Germany innovations for dental care NONIONIC SURFACTANT : 

สารโฟมนวัตกรรม สำหรับช่องปากเป็นสารโฟมที่ ทําความสะอาดชนิดไม่มีประจุจากธรรมชาติ ทําความสะอาด ได้ดี มีความอ่อนโยนสูง 

NON SLS ฟองหนานุ่ม Poloxamer 407 สารทําละลายชนิดพิเศษ ทําละลายคราบ สําหรับงานในช่องปากโดยเฉพาะ Ethylhexylglycerin : 

สารฆ่าเชื้อโรค Broad spectrum anti-biotic สารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-เชื้อราที่มีความอ่อนโยนสูงและปลอดภัยต่อมนุษย์ 

TEETH BLEACHING (ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน)

CUSTOM BRANDED NEW MATERIAL HOME TEETH WHITENING FOR DENTIST

รับสร้างแบรนด์ สินค้าฟอกสีฟันทำเองได้ที่บ้าน (สำหรับทันตแพทย์) 

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching Formular) 

ฟอกสีฟันระบบ DUAL หรือ SINGLE Syringe 

 ส่วนประกอบสำคัญ : SINGLE SYRINGE

- 6%HYDROGEN PEROXIDE 

- Sodium Fluoride(MERCK) 

- Potussium Nitrate 

ส่วนประกอบสำคัญ : DUAL SYRINGE 

1st. Syringe : 

- 6%HYDROGEN PEROXIDE 

- Sodium Fluoride(MERCK) 

- Potussium Nitrate 

2nd. Syringe : 

- ACTIVATOR 

 

 

ยาสีฟันน้ำ :

นวัตกรรมการแปรงฟัน ด้วยยาสีฟันชนิดน้ำ ที่เข้าถึงซอกเหงือก และซอกฟัน ใช้ตอนเช้า หลังอาหาร และก่อนนอนแปรงฟันต่อ ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ยาสีฟัน อมและกลั้ว ไว้ในปาก ประมาณ 20 วินาที แล้ววิธีใช้ : ตวงยาสีฟันสูตรน้ำลงในฝาตวงให้เต็มทำ ความสะอาดที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์สูง- ใช้สาร Biosol จาก ญี่ปุ่นในการลดเชื้อแบคทีเรียต่อมนุษย์สูง สกัดจากธรรมชาติ ใช้สารฟองเนื้อละเอียดนุ่มที่มีความปลอดภัยป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ช่วยควบคุมกลิ่นปากได้นานกว่ายาสีฟันทั่วไปไม่มีสารขัดเคลือบฟัน ไม่ทำลายสารเคลือบฟันเพื่อทำความสะอาดได้ถึงซอกฟันและ ซอกเหงือกยาสีฟันมูส (ยาสีฟันสูตรน้ำ)3ขั้นตอน อม / กลั้วปาก20วินาที / แปรงฟันนวัตกรรมการแปรงฟันแห่งอนาคต

 

Liquid Toothpaste.  (for Aligner)

Mint Flavor is revolutionary liquid toothpaste. It’s cool and refreshing formula that can gently penetrate and sustain your oral health. 

The liquid formula offers more protection to your teeth as it has better interdental access to clean hard-to-reach areas.

Does not contain ingredients that tooth enamel causing undesirable effects such as cavities over senstivities tained, increased porosity tooth. 

Main active ingredient :

1. Contain clove oil : reduces pain and swelling

2. Contain mint : Natural anti-inflammatory and anti-bacterial qualities

3. Contain COCAMIDOPROPYL BETAINE :  Mild surfactant derived from coconut oil (Cleansing Agent) 

4. Contain xylitol which  protects the teeth from tooth decay.

5. Contain Biosol which fights bacteria and prevents gingivitis. Helps control overall bacterial level in the mouth, and keeps your breath fresh.

Preparation and Storage :

Preparation and Usage

1. Measure a cap and pour it into your mouth.

2. Swish the toothpaste until the foam is formed.

3. Brush your teeth without rinsing.

ACTIVE INGREDIENT LIST :

1. Clove oil :

-Clove oil reduces pain and swelling when you have toothache, but a dental cavity is a systemic issue, and therefore clove is merely used to help with the symptoms of the toothache. After applying clove oil you may feel better, but the oil is only masking the symptoms of your problem – you should visit a dentist as soon as you can. Toothaches are usually caused by tooth decay, and the longer you delay before seeing a dentist, the worse the decay can become.

 

2. Mint :

-Mint contain antioxidants, anti-bacterial and natural anti-inflammatory properties that curb the growth of bacteria and prevent infection.

-Mint is loaded with multivitamins and minerals such as Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C, riboflavin and folate that are essential for periodontal health along with fortifying bone mass.

3. COCAMIDOPROPYL BETAINE : 

  • Mild surfactant derived from coconut oil Cleansing Agent , Cocamidopropyl Betaine is a common surfactant used in personal care products. Although it is often marketed as 'natural' as it originally comes from plant oils

4. Xylitol :

- Xylitol is a natural sweetener derived from the fibrous parts of plants. It does not break down like sugar and can help keep a neutral pH level in the mouth. Xylitol also prevents bacteria from sticking to the teeth. This is how it protects the teeth from tooth decay.

- Repairing damaged enamel

- xylitol their growth is greatly reduced. The number of acid-producing bacteria may fall as much as 90%

 

5. Biosol® : 

Biosol is an isomer of thymol from labiate plants , acts anti-bacterial and some viral species. Biosol® has been confirmed to have a mild irritant activity.

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

Visitors: 48,412