GMP , ISO 22716:2007

 

บริษัท ไอ-คอสเมติก จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน GMP , ISO 22716 เพื่อมาตรฐานที่ดีในการผลิต รวมถึงความปลอดภัยสร้างความมั่นใจ ให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่น่าเชื่อถือ 

ได้รับการยอมรับจาก ผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทาง การแข่งขันการค้าในตลาดโลก

ภายในอาคารชั้น 1

- ด้านในสำนักงาน - ห้องประชุม (สถานที่ต้อนรับลูกค้า)

ห้องประชุม

ห้องประชุม และ สถานที่ต้อนรับลูกค้า เพื่อปรึกษาการสร้างแบรนด์ แบบ ONE STOP SERVICE

ตรวจวิเคราะห์ - ลงบันทึก

เพื่อควบคุมคุณภาพ ให้ได้ตามสเปกของ : - การรับเข้าวัตถุดิบสารบำรุงผิว - การรับเข้าบรรจุภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้า

จัดเก็บวัตถุดิบ โดยควบคุม อุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ ไม่เสื่อมสภาพ จากการเก็บรักษา

การรับเข้าบรรจุภัณฑ์ลูกค้า

การรับบรรจุภัณฑ์ลูกค้า กล่อง ขวด ตลับ ฝา จุก สติกเกอร์ ทางบริษัท ไอ-คอสเมติก จะทำการนับจำนวน และคัดกรอง ตรวจสอบ ทำความสะอาด ก่อนเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า

ตรวจสอบ การผลิต

ทำการตรวจสอบขั้นตอน การผสมวัตถุดิบ

การสกัดสารบำรุงผิว ด้วยวิธีกลั่นระเหย

เครื่องสกัดสารบำรุงผิว ก่อนนำมาลดอนุภาคเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวชั้นลึก

ลดอนุภาคสารบำรุงผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบรรจุ

การบรรจุ รวมถึงตรวจสอบ เพื่อควบคุมการบรรจุให้มี ปริมาณที่เที่ยงตรง

บรรจุด้วย แรงดัน ลมสะอาด

บรรจุครีม เซรั่มด้วยแรงดัน ลมสะอาด เพื่อดักเชื้อโรค สิ่งสกปรกไม่ให้เข้า ในบรรจุภัณฑ์

หุ้มฟิลม์ บรรจุภัณฑ์

เพื่อรักษาบรรจุภัณฑ์ ของท่านลูกค้า ให้อยู่ในสภาพใหม่

พิมพ์ Lot no. วันผลิต , วันหมดอายุ

พิมพ์ Lot no. วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต , หมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์

ห้องเก็บรักษา เครื่องสำอาง

ห้องเก็บรักษาเครื่องสำอาง มีการควบคุมอุณหภูมิ และทำการสุ่มตรวจสอบสินค้า ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ ส่งมอบให้ท่านลูกค้า

 

 

Visitors: 7,462